Current Issue

10 September 2010, Volume 25 Issue 9
Articles
 Progress of Tracing Paleo-geomagnetic Field from Cosmogenic Nuclide 10Be in Loess of China
Zhao Guoqing, Zhou Weijian, Wu Zhenkun, Xian Feng,Kong Xianghui,Zhang Li
2010, 25(9):  927-933.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2010.09.0927
PDF Abstract
Geomorphology and Environment Effects of Landslide Dams (Dammed Lakes)
Yu Guoan, Wang Zhaoyin, Huang Heqing, Liu Huaixiang
2010, 25(9):  934-940.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2010.09.0934
PDF Abstract
Research Progress of Ability of Mineral Trapping of CO 2
Dong Linsen, Liu Li, Qu Xiyu, Liu Na, Guo Xinxin
2010, 25(9):  941-949.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2010.09.0941
PDF Abstract
Progress in Marine Sedimentary Pigments as Biomarkers
Zhao Jun, Yao Peng, Yu Zhigang
2010, 25(9):  950-959.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2010.09.0950
PDF Abstract