Current Issue

01 August 2000, Volume 15 Issue 4
Articles
REVIEW AND PROBLEM ANALYSIS OF OASIS RESEARCH IN ARID REGION
JIA Bao-quan, CI Long-jun, HAN De-lin, YANG Jie-quan
2000, 15(4):  381-388.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.04.0381
PDF Abstract
SEISMO-DEPOSITION AND SEISMITES
DU Yuan-sheng, HAN Xin
2000, 15(4):  389-394.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.04.0389
PDF Abstract
SYNTHESIS STUDY ON GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE
GE Quan-sheng,CHEN Pan-qin,ZHANG Xue-qin
2000, 15(4):  461-466.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.04.0461
PDF Abstract
EXPLORATION OF THE TIMING METHODS OF TECTONIC PROCESS
LIU De-liang, CAO Gao-she, YANG Xiao-yong,FANG Guo-qing
2000, 15(4):  467-469.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.04.0467
PDF Abstract

STUDY AND EXPLOITATION FOR BADLY-NEED MINERAL SPECIES-SYNTHESIZING DIAMOND SOLID SEALED PRESSURE-MEDIUM-PYROPHYLLITE

MA Jin-long,QIU Liang-bin, CHENG Zhen,ZENG Qiao-song, XU De-ru, JIN Xiao-dong
2000, 15(4):  477-478.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.04.0477
PDF Abstract