Current Issue

10 January 2022, Volume 37 Issue 1
Progress of Last Glacial Maximum and Mid-Holocene Climate Modeling Analyses
Dabang JIANG, Zhiping TIAN, Na WANG, Ran ZHANG
2022, 37(1):  1-13.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.098
HTML ( 59 ) PDF ( 569 ) Abstract ( 557 )
Magnetic Variations in Surface Soils from the Tibetan Plateau and Its Adjacent Regions: Implications for Delineating the Climatic Boundary
Jinbo ZAN, Wenxiao NING, Shengli YANG, Xiaomin FANG, Jian KANG, Yuanlong LUO
2022, 37(1):  14-25.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.125
HTML ( 52 ) PDF ( 308 ) Abstract ( 322 )
Advances in Research of the Deep Western Boundary Current in the Western Pacific Ocean
Jianing WANG, Qiang MA, Fan WANG, Tong LIU, Hang ZHANG, Zhixiang ZHANG
2022, 37(1):  26-36.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.107
HTML ( 36 ) PDF ( 266 ) Abstract ( 501 )
Analysis of Drought Change and Its Impact in Central Asia
Zhi LI, Yupeng LI, Hongwei LI, Yongchang LIU, Chuan WANG
2022, 37(1):  37-50.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.124
HTML ( 51 ) PDF ( 288 ) Abstract ( 1095 )
Progress and Prospect of Marine Heatwave Study
Shijian HU, Shihan LI
2022, 37(1):  51-64.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.121
HTML ( 41 ) PDF ( 511 ) Abstract ( 1206 )
Process:A New View of Geographical Spatiotemporal Dynamic Analysis
Cunjin XUE, Fenzhen SU, Yawen HE
2022, 37(1):  65-79.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.108
HTML ( 32 ) PDF ( 263 ) Abstract ( 308 )