Current Issue

10 March 2007, Volume 22 Issue 3
Articles
Eocene Dinoflagellate in Qaidam Basin and Its Significance on Hydrocarbon Source
JI Li-ming, LI Lin-tao, WU Tao,ZHANG Xiao-bao,ZHOU Shi-xin
2007, 22(3):  221-226.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0221
PDF Abstract
A Study of the Tectonic Activity of Shenzhen Fracture Zone
SUN Jie, JIA Jian-ye, ZHAN Wen-huan, YI Shun-min
2007, 22(3):  234-240.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0234
PDF Abstract
Application of Integrated Method to Assessment of Soil and Nutrient Losses in Miyun Reservoir Basin
XIA Li-zhong, BU Zhao-hong, ZHANG Zu-xing, YANG Lin-zhang, YANG Xiao-yong, et al
2007, 22(3):  241-248.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0241
PDF Abstract
The Application of Lattice Boltzmann Method in the Atmospheric Turbulence Study
CHENG Xue-ling,HU Fei, ZHAO Song-nian, JIANG Jin-hua
2007, 22(3):  249-260.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0249
PDF Abstract
The Research Progress of Al 13 Species in Environment
LIU Jing, ZHAO Feng-hua, LIU Jian-quan
2007, 22(3):  305-312.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0305
PDF Abstract
Modeling Carbon Exchange in Different Forest Ecosystems by CEVSA Model: Comparison with Eddy Covariance Measurements
GU Feng-xue, [CAO Ming-kui], YU Gui-rui, TAO Bo, WEN Xue-fa, LIU Yun-fen,et al
2007, 22(3):  313-321.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0313
PDF Abstract
Impact of Climate Change on Spring Wheat Growth in SemiArid Rain Feed Region
ZHAO Hong, XIAO Guo-ju, WANG Run-yuan, DENG Zhen-yong,WANG He-ling, YANG Qi-guo
2007, 22(3):  322-327.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.03.0322
PDF Abstract