Current Issue

10 November 2011, Volume 26 Issue 11
Articles
Advances in the Study  of North Pacific Gyre Oscillation
Zhang Lifeng, Lü Qingping, Zhang Yongchui
2011, 26(11):  1143-1149.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.11.1143
PDF Abstract
Progresses in the Global Petroleum Exploration and Its Demand in Reservoir Research
Zhu Rukai,Zou Caineng, Bai Bin, Su Ling, Gao Zhiyong, Luo Zhon
2011, 26(11):  1150-1161.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.11.1150
PDF Abstract
Satellite Retrieval of Precipitation: An Overview
Liu Yuanbo, Fu Qiaoni, Song Ping, Zhao Xiaosong, Dou Cuicui
2011, 26(11):  1162-1172.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.11.1162
PDF Abstract
Review of Porphyry Copper Deposit
Zhang Yunguo, Zhou Chaoxian
2011, 26(11):  1173-1190.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.11.1173
PDF Abstract
Typical Types of Vegetation and Erosion in the Yalutsangpo Basin
Wang Zhaoyin, Gong Tongliang, Shi Wenjing
2011, 26(11):  1208-1216.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.11.1208
PDF Abstract
Research Progress on Surface Albedo under Global Change
Xiao Dengpan, Tao Fulu, Moiwo Juana P
2011, 26(11):  1217-1224.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.11.1217
PDF Abstract