Current Issue

10 December 2007, Volume 22 Issue 12
Articles
Variability of the Subtropical Gyre in North Pacific and Its Impacts on Dynamic Environment of China Marginal Seas
WU Li-xin,LIU Qin-yu, HU Dun-xin,LI Chong-yin,ZUO Jun-cheng,YU Yong-qiang,et al
2007, 22(12):  1224-1230.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.12.1224
PDF Abstract
Advances in Paleo seawater pH Proxy: Boron Isotope in Marine Carbonates
LIU Yi, PENG Zi-cheng, LIU Wei-guo, XIAO Ying-kai,SUN Ruo-yu, HE Jian-feng,et al
2007, 22(12):  1240-1250.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.12.1240
PDF Abstract
Titanite: U-Pb Dating and Applications on Defining  P-T-t Path of Metamorphic Rocks
XIANG Hua,ZHANG Li,ZHONG Zeng-qiu,ZHOU Han-wen,ZENG Wen
2007, 22(12):  1258-1267.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.12.1258
PDF Abstract
Advances in the Study of Paleotempestology
XU Guo-dong, Fan Dai-du, Kam-biu Liu
2007, 22(12):  1274-1280.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.12.1274
PDF Abstract