Current Issue

15 October 2007, Volume 22 Issue 10
Articles
The Geography of Cyberspace: Review and Prospect
SUN Zhong-wei,LU Zi,WANG Yang
2007, 22(10):  1005-1011.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1005
PDF Abstract
Sedimentary Characteristic of Terrigenous Clast of Site MD05-2905 in the Northeastern Part of South China 
YANG Wen-guang, ZHENG Hong-bo, WANG Ke,XIE Xin, CHEN Guo-cheng,MEI Xi
2007, 22(10):  1012-1018.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1012
PDF Abstract
The Paleoproductivity Forced by Earth Orbital Forcing in Italy During Early Pliocene
DING Xiao-hui, WANG Ru-jian, LI Jian-ru, HUANG En-qing
2007, 22(10):  1019-1026.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1019
PDF Abstract
Physical Basis of Dynamical Analogue Prediction
REN Hong-li, FENG Guo-lin, ZHANG Pei-qun
2007, 22(10):  1027-1035.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1027
PDF Abstract
The Method Study of Pre-stack Reservoir Parameter Inversion in Dual Phase Media
GAO Jian-hu, LIU Quan-xin, YONG Xue-shan, LIU Hong
2007, 22(10):  1048-1053.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1048
PDF Abstract
Advances in Methods of Agricultural Greenhouse Gas Inventories
LI Ying-chun, LIN Er-da, ZHEN Xiao-lin
2007, 22(10):  1076-1080.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1076
PDF Abstract
Census of Marine Life
SUN Song, SUN Xiao-xia
2007, 22(10):  1081-1086.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.10.1081
PDF Abstract