Progress in the Paleoceanography of the South China Sea over the Last 200 ka: A Review
Li Qi, Li Qianyu, Wang Rujian
Advances in Earth Science . 2012, (2): 224 -239 .  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.02.0224