Review of the International Main Greenhouse Gases Emission Databases
Qu Jiansheng,Zeng Jingjing,Zhang Zhiqiang
Advances in Earth Science . 2008, (1): 47 -54 .  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.01.0047