Argo Global Observation Network and Studies of Upper Ocean Structure, Variability and Predictability
Chen Dake,Xu Jianping,Ma Jirui,Chen Xianyao,Wang Guihua,Wang Wei,Han Guijun
Advances in Earth Science . 2008, (1): 1 -7 .  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.01.0001